ఉండేది రుద్రభూమిలో. వేసుకునేది బ్రహ్మాండమైనటువంటి పుర్రెల మాల. చేతిలో పట్టుకునేది బ్రహ్మకపాలం. తాగేది చుస్తే హాలాహలం (విషం). వంటిమీద పాములు పాకుతూ ఉంటాయి. కట్టుకునే వస్త్రం రక్తమోడుతున్నటువంటి ఏనుగు తోలు. పైన కప్పుకున్నది పులి తోలు. రెండు కాదు మూడు కళ్ళు. తలమీద చంద్రవంక. పెద్ద జటాజూటం. ఇన్ని అవలక్షణాలతో వున్నవాడిలా కనపడుతూ వున్న ఆ శంకరుని మొట్ట మొదట పూజ చేసినవాడు ఆ మేఘశ్యాముడు శ్రీనివాసుడు.

అశనం గరళం ఫణీ కలాపో వసనం చర్మ చ వాహనం మహోక్షః
మమ దాస్యసి కిం కిమస్తి శంభో తవ పాదాంబుజ భక్తిమేవ దేహి

Hombre

శ్రీమన్నారాయణునికి అనేకమైన దివ్యమైనటువంటి శక్తులు వున్నాయి. అందులో శర సంధానం అనే అద్భుతమైనటువంటి శక్తీ స్వామికి ఉన్నదట  ( బాణాన్ని ప్రయోగించేటటువంటి శక్తి ) . అలంటి శక్తి అందరికి ఉంటుంది కదా అంటే, అందరికి ఉండడం ఒక ఎత్తు, అందులో అమోఘమైనటువంటి ప్రావీణ్యము ఉండడం ఈ నామము యొక్క విశిష్టత.

మహాన్ ఇష్వాసః యస్య (=) మహేష్వాసః

స్వామి వారి బాణ ప్రయోగం ఎంత చూడముచ్చటగా ఉంటుందో చెప్పలేము  ఇది ముఖ్యంగా రామాయణం లో సముద్రాన్ని బంధించేటప్పుడు అలాగే రావణాసురుడిని సంహరించి నప్పుడు స్వామి బాణాలను ఎలా అద్భుతంగా ప్రయోగించారో వర్ణించబడింది. "ఐసు" మరియు "ఆస" అనే రెండు పదాలు ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఐసు అంటే బాణములు. ఆస అంటే ప్రయోగము. మహాన్ అంటే చాల గొప్పది అని అర్ధము. అత్యద్భుతంగా బాణ ప్రయోగం చెయ్యగలిగిన వాడు కనుక మన స్వామికి మహేష్వాసః అని నామం.

adidas

ప్రతిభట శ్రేణి భీషణ వర గుణ స్తోమ భూషణ
జనిభాయ స్దాన తారణ జగడవస్థాన కారణ |
నిఖిల దుష్కర్మ కర్షణ నిగమ సద్ధర్మ దర్శన
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన జయ జయ శ్రీ సుదర్శన

Adidas Falcon

త్రిలోకసంచారి అయిన నారదుడు ఒకసారి భూమి మీద ఉన్న భక్తులను పలకరించేందుకు బయల్దేరాడు. అక్కడ ముందుగా ఆయన నిత్యం హరినామస్మరణలో లీనమయ్యే ఓ ముని దగ్గరకు వెళ్లాడు.

అయ్యా! వైకుంఠం నుంచి ఎప్పుడు వచ్చారు. విష్ణుభగవానుడు ఎలా ఉన్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? మీరు తరచూ వైకుంఠానికి వెళ్తూ ఉంటారా?’ అని ప్రశ్నలతో ముంచెత్తాడు ఆ ముని. ‘విష్ణుమూర్తుల వారు బాగానే ఉన్నారు. నేను వైకుంఠానికి తరచూ వెళ్తూనే ఉంటాను,’ అంటూ బదులిచ్చారు నారదులవారు. ‘అయితే స్వామీ! ఈసారి మీరు వైకుంఠానికి వెళ్లినప్పుడు నాకు మోక్షం ఎప్పుడు ప్రసాదిస్తారో దయచేసి స్వామివారిని అడగండి’ అని వేడుకున్నాడు ఆ ముని.

సరేనంటూ నారదులవారు ముందుకు సాగిపోయారు. ఈసారి ఆయనకు ఒక చెప్పులు కుట్టుకునేవాడు కనిపించాడు. ‘మిమ్మల్ని చూస్తే సాక్షాత్తూ ఆ విష్ణుమూర్తినే చూసినట్లుంది. దయచేయండి స్వామీ! ఎలా ఉన్నారు? వైకుంఠం నుంచి ఎప్పుడు వచ్చారు? స్వామి ఎలా ఉన్నారు? ఏం చేస్తున్నారు?’ అంటూ చెప్పులు కుట్టుకునేవాడు కూడా ప్రశ్నలతో నారదుని ముంచెత్తాడు.

Ni?o/a

విష్వక్సేనుడు ఎవరు?

యస్య ద్విరద వక్త్రాద్యాః        పారిషద్యా పరశ్శతం

విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం    విష్వక్సేనం తమాశ్రయే

ఎవరైతే గజ ముఖుడైన, (విష్ణు సైన్యాదిపతియైన) విష్వక్సేనుని ఆశ్రయిస్తారో, ఆయన ఎల్లప్పుడూ మరొక వంద అడ్డంకులనైనా తొలగిస్తాడు. విష్వక్సేనుడు విష్ణు గణాలకు అధిపతి. విఘ్నేశ్వరుడు శివ గణాలకు అధిపతి. ఇద్దరూ గజ ముఖులే. కాకపొతే విఘ్నేశ్వరుడు ఏక దంతుడు, విష్వక్సేనుడు ద్విదంతుడు. వైష్ణవ ఆలయాలలో విష్వవక్సేనుడిని పూజిస్తారు. రూపు రేఖలలో యితడు వినాయకుని పోలి ఉంటాడు.

Adidas Alphabounce Boost

Search LAtelugu