ఒక జింక ఉంది అనుకుందాం!! దాన్ని వలలో వేసుకివడానికి బోయవాడు వేణువు ఊదాడు. అప్పుడు ఆ జింక శ్రవణేంద్రియం ఆ వేణు గానం పట్ల అక్షర్షితమై అలాగే మైమర్చిపోతుంది. అప్పుడా జింక సులభంగా బోయవాడికి పట్టుబడిపోతుంది...... ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి అంటే.... కృష్ణ జింక తన చెవులని తన ఆధీనంలో ఉంచుకోలేకపోయింది. ఆపద కొని తెచ్చుకున్నది....

Nike & Jordan Performance Reviews & Release Date

ఒక గజరాజు ఉన్నాడు బలంలో సాటిరాగల జంతువు ఏది గజరాజుకి లేదు..... కానీ ఎన్నో రెట్లు బలం తక్కువగా ఉన్న మావటి వాడు ఏనుగులు సంచరించే ప్రాంతంలో పెద్ద గోతులు తీసి పలుచగా ఆకులు అలమలు కప్పి ఆ దరిదాపుల్లో ఆడ ఏనుగు చేత ఘీంకారాలు చేయించాడు అనుకుందాం.... ఆడ ఏనుగు కోసం వెంపర్లాట లో పడి కన్నుగానక గోతుల్లో పడిపోతుంది ఇక్కడ విష్య వాంఛ వలన ఏనుగు ఇక్కట్ల పాలు అయ్యింది. స్పర్శ సుఖం కోసం ఆరాటం ఆపద కారకం.....

దీపం పురుగులు ఉన్నాయి. దీపాన్ని తాకి మాడిపోతుంటాయి. తేనెటీగలు ఎంతో శ్రమించి కూడబెట్టిన తేనె జిహ్వ చాపల్యం కొద్దీ కొంత త్రాగి మత్తులో ఉండగానే వేటగాడు వచ్చి మంటబెట్టి వాటిని మట్టు బెట్టి వాటి జిహ్వ చాపల్యం తీరకుండానే తేనె సొంతం చేస్కుంటాడు. మాంసపు ముక్కల్ని గాలపు ముల్లుకి గుచ్చి ఆ వాసనకు చేపను ఆక్షర్షింపబడగానే, గాలానికి తగులుకునేలాగా ఏర్పాటు చేస్తారు జాలరి. ఇక్కడ చేపలను నాసిక మోసం చేసి ఆపద పాలు చేసింది.

బంగారాన్ని చూసి దీపం పురుగు లాగా ఆపద తెచుకునేవాళ్ళు. కాసుల గలగలలకు లొంగి,దాన్ని అపహరించాలనే ఆశతో జింకలగా ప్రాణం మీదకి తెచుకోగలరు. పరభార్యాల లట్ల ఆశక్తితో,ఏనుగులగా గోతిలో పడి అధములైన ఉత్తములు అనేకులుంటారు. భార్యపుత్రులచే తేనెలగా భావించి అన్ని సమకూర్చితే, వాళ్లే తనకు కాకుండా పోయినప్పుడు తేనెటీగ మాదిరిగా వగచేవారున్నారు. అధికారం పదవి ఆశించి,చేపలాగా ముల్లుకి చిక్కి విలవిలలాడేవారు ఉన్నారు. పదవీ నిర్వహణలో సుఖం ఉంది అనుకోవడం కూడా భ్రమే. గద్దెనెక్కిన వారి పాట్లు - వారికి కలిగే ఆటుపోట్లు అనుభవిస్తే తప్ప తెలిసిరాదు

బాలుడైనా,యవ్వనం గలవాడు అయిన,వృద్ధుడు అయిన జరిగిపోయిన రోజులు లెక్కించే యముడు ఒకడున్నాడు అని తెలుసుకోవడం లేదు. లోకాల్లో జనులు పుట్టి - పుట్టి మరణిస్తూనే ఉన్నారు. జననం అనేది ఇతరులకు తెలియకుండా ఎలా జరిగిపోతోందో ఆయువు తీరాక కూడా ప్రాణం అలానే పోతుంది. కానీ భార్య పుత్రులని విడిచి అందరూ చూస్తుండగానే మరణిస్తారు.

లోకంలో తానొక్కడే ఎవరితోడూ లేకుండా ఎలా వస్తున్నాడో - పోయేటప్పుడు కూడా ఎవరి తోడు లేకుండా అలానే పోతాడు. మరణించిన వాని దేహాన్ని భూమి పై కట్టె లాగా ఉంచి బంధువులు అంత హహకారాలతో ఏడుస్తారు.....వాళ్ళు అలా ఏడవటం వలన ఏమన్న ప్రయోజనం ఉంటుందా??? ఏమి ఉండదు.....

ఒకడు తప్పుడు సాక్ష్యాలు చెప్తాడు మరొకడు తప్పుడు లెక్కలు చూపిస్తాడు. ఇంకొకడు చెడు త్రోవలో నడుస్తాడు. అలానే కొందరు హత్యలు చేస్తారు. వారివరసలు లేకుండా స్త్రీ పొందు కోరుతారు. అనెన్నో పాపాలు చేసి ధనం.పోగు చేసి అది చూసుకుని మురిసిపోతారు....

ఇంద్రియ భోగాలకు బలీయమైనప్పుడు మనుషులు ఈ జన్మను వ్యర్థంగా చెడగొట్టుకున్న వారు అవుతారు. ఇంతకంటే మూఢుడు ఇంకొకడు ఉండదు కదా..... అన్ని జన్మలో మానవ జన్మ దుర్లభమైన జన్మ అతడు తన చేతిలో ఉన్న అమృత భాండాన్ని తానే జారవిడుచుకుని వెర్రివాడితో సమానం అవుతాడు

తరువాత వార్ధక్యాన్ని పొంది,రోగాలతో బాధపడుతూ మృతి చెంది నరకాలకి పోతాడు. ఇట్లాగే గతా గతముల చేత పాపాత్ములు కర్మబద్ధులై ఎన్నటికీ వైరాగ్యం పొందక సంసారంలో పడి మునిగి తేలుతూ దుఃఖిస్తుంటారు.

Search LAtelugu